Biuletyn Informacji Publicznej - Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
http://zseitolsztyn.biposwiata.pl

Dane teleadresowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
Szkoła ponadgimnazjalna
739-10-17-734
000678618
warmińsko-mazurskie
Olsztyn
Olsztyn
ul. Bałtycka 37a
10-144
416 uczniów

Krzysztof Salczyński

(89) 527-92-65

(089) 5226970

dyrektor@zset.olsztyn.pl

Mirosława Dondalska

(89) 527-51-91 wew. 27

Grzegorz Strużyński

(89) 527-51-91 wew. 27

g.struzynski@zset.olsztyn.pl

Maria Tomczyk

tel. (89) 527-43-60

bursa@zset.olsztyn.pl

Technik elektryk
Technik elektronik
Technik mechatronik
Technik teleinformatyk
Technik telekomunikacji
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Szkoła prowadzi Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe